Advisering tijdens de spreekuren

Tweemaal per week worden spreekuren gehouden, binnen de gemeente Berg en Dal (zie ook het rooster op deze site). U kunt via deze website een afspraak maken en direct ook al een korte toelichting geven op uw vraag. Dit helpt ons bij de voorbereiding van het spreekuur (indien mogelijk kunnen we al een en ander uitzoeken) en het zorgt ervoor dat wij onze spreekuren goed kunnen inrichten en u niet hoeft te wachten. Het is echter ook altijd mogelijk om gewoon een e-mailbericht aan ons toe te sturen. Deze advisering wordt kosteloos aan u gegeven. Bij de Rechtswinkel werken alleen vrijwilligers.

Werkwijze
Als u binnenkomt zullen we u eerst vragen om uw gegevens te noteren. Vervolgens laten we u aan het woord zodat u ons kunt uitleggen wat uw probleem is. Nadat we uw verhaal hebben aangehoord en u eventueel nog wat vragen hebben gesteld, proberen we uw vraag te beantwoorden. Soms kunnen we dat meteen, bijvoorbeeld omdat we al eerder een vergelijkbare zaak hebben gehad of omdat we het antwoord direct in de wet kunnen vinden. In andere gevallen kunnen we u pas enkele dagen later antwoord geven, bijvoorbeeld omdat we nog wat na willen zoeken in de juridische bibliotheek op de universiteit of met onze adviseurs willen overleggen. Binnen de afgesproken tijd laten we u het antwoord op uw vraag per telefoon, e-mail of post weten. Enkele weken later zullen we, als u ons daar toestemming voor heeft gegeven, nog eens contact met u opnemen om te vragen hoe de zaak is afgelopen en of we u verder nog van dienst kunnen zijn.

Privacy
De medewerkers van de rechtswinkel zullen uw informatie zo discreet mogelijk behandelen. Dat wil zeggen dat ze uw gegevens altijd geheim houden, behoudens gevallen waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid
Bij alle adviezen die wij verstrekken gaan wij zo zorgvuldig mogelijk te werk. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid te beslissen wat u met het advies doet. De rechtswinkel is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering of de gevolgen van het advies.