Berg en Dal

  • Oprichting rechtswinkel

    Een rechtswinkel is een plek waar mensen uit onze gemeente terecht kunnen voor gratis juridisch advies/hulp. Ik ben voornemens de Rechtswinkel Berg en Dal op te richten en ben hierover inmiddels in contact getreden met onze gemeente.