GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.


Vanaf 1 januari 2018 wordt er automatisch in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd en niet meer in gemeenschap van goederen zoals voorheen. Deze verandering betekent dat alle persoonlijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk, blijven van de persoon alleen. Bezittingen en schulden verkregen na de datum van trouwen worden van hen samen. Schenkingen en erfenissen die een van de echtgenoten heeft gekregen voor of na het huwelijk zijn van de echtgenoot persoonlijk. Tenzij de erflater of schenker anders heeft bepaald. Tot de beperkte gemeenschap van goederen bevatten ook alle goederen of schulden die reeds voor het aangaan van de beperkte gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden.  Door de verandering van algehele naar beperkte gemeenschap van goederen wordt de boedelmenging geremd. Boedelmenging ziet nu alleen nog op voorhuwelijkse gemeenschappelijke bezittingen of schulden. De bezittingen en schulden worden door boedelmenging gemeenschappelijk.

Schuldeisers

Zoals reeds is opgemerkt kunnen ook schulden van echtgenoten toebehoren aan de beperkte gemeenschap van goederen. Wanneer echtgenoten gezamenlijk een woning bezitten, valt de woning in de beperkte gemeenschap van goederen. Stel dat een van de twee een voorhuwelijkse schuldeiser(s) heeft. Dan kan de schuldeiser zich voor de huwelijksvoltrekking verhalen op de helft van de echtelijke woning. Na de huwelijksvoltrekking kan de schuldeiser de gehele woning uitwinnen, maar zich maar op de helft van de opbrengst verhalen.

Om de problematiek rondom de (beperkte) gemeenschap van goederen uit te lichten, volgt er een voorbeeldcasus met een toelichting: Echtgenoten Henk en Marian zijn 11 juli 2018 in het huwelijk getreden. Hieronder ziet u de goederen die zij bezitten met een toelichting wat er met die goederen gebeurt na de huwelijksvoltrekking, met daarbij twee aparte situaties.

De goederen:

  • Henk en Marian zijn samen eigenaar van de echtelijke woning. Geleverd in 90%-10% verhouding.
  • Marian heeft een erfenis ontvangen na het huwelijk; namelijk een vakantiewoning in Ibiza.
  • Zij zijn beide voor de helft eigenaar van het zeilschip. Henk heeft voorafgaand aan het huwelijk een renovatie ter waarde van €60.000,- betaald.

 

Ten aanzien van de echtelijke woning kan het zijn dat de woning voor meer dan de helft ten laste is gekomen van Henk zijn eigen vermogen. Wanneer hiervan sprake zou zijn, dan valt de echtelijke woning volgens artikel 1:95 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet in de beperkte gemeenschap van goederen. In het geval dat de echtelijke woning gezamenlijk bekostigd is, valt de woning wel in de beperkte gemeenschap van goederen. De woning valt in dit geval in de beperkte gemeenschap, omdat Henk en Marian voor het aangaan van het huwelijk tezamen eigenaar waren van de echtelijke woning. ‘De echtelijke woning is in de verhouding 90%-10% geleverd, wat nu?’. Door de boedelmenging wordt deze verhouding naar 50%-50% gebracht, dit omdat Henk en Marian beide voor een gelijk aandeel van 50% gerechtigd zijn in de gemeenschap. Hier ziet u de eerste aparte situatie die ontstaat door het huwelijksvermogensrecht.

De erfenis die Marian heeft ontvangen na het huwelijk, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Het vakantiehuis in Ibiza blijft van Marian privé, omdat erfenissen verkregen voor of na het huwelijk privé blijven. Een erfenis kan ook onder uitsluitingsclausule of onder insluitingsclausule zijn verkregen. Onder uitsluitingsclausule wilt zeggen dat de erflater in zijn testament heeft bepaald dat de verkrijging buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen valt. De insluitingsclausule wil juist zeggen dat de erflater in zijn testament heeft bepaald dat de verkrijging wel in de (beperkte) gemeenschap van goederen valt. Bij huwelijkse voorwaarden kan bepaald worden dat de insluitingsclausule overruled wordt. De uitsluitingsclausule kan niet bij huwelijkse voorwaarden overruled worden.

Het zeilschip valt in de beperkte gemeenschap, omdat het een bezitting is die voor het aangaan van het huwelijk van beide echtgenoten tezamen was. Ten aanzien van de renovatie die Henk heeft betaald, zal gezegd worden dat ieder 30.000 moet betalen. Marian zal dus 30.000 aan Henk moeten betalen. Doordat Henk en Marian in het huwelijk zijn getreden valt de schuld van Marian en Henk in de beperkte gemeenschap. Deze schuld zal daardoor door beide gedragen moeten worden. Dit zorgt ervoor dat Marian niet een schuld van 30.000 heeft, maar een schuld van 15.000 aan Henk. Hier ziet u de tweede aparte situatie die ontstaat in het huwelijksvermogensrecht.

Denk dus altijd goed na over de gevolgen van een huwelijk. Ga samen met uw aanstaande echtgenoot nadenken welke bezittingen/schulden gezamenlijk moeten worden, en welke u juist privé wilt houden. Zoals u ziet kunnen er aparte situaties ontstaan wanneer u niet goed weet wat nu een beperkte of een algehele gemeenschap van goederen inhoudt. Wilt u hier of over huwelijkse voorwaarden meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wanneer u vragen heeft over andere zaken zoals het erfrecht, het belastingrecht of de andere rechtsgebieden, dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen!