GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Mediation bestaat dan ook uit gesprekken tussen u, de wederpartij en de mediator. Het is niet gebruikelijk om u door een advocaat bij te laten staan bij mediation, maar dit is niet verboden. Wel moet de andere partij ermee instemmen indien u gebruik wilt maken van een advocaat.

De mediator zal in deze verhouding de rol van gespreksleider aannemen en zal het proces begeleiden. De mediator zal tussen partijen staan en niet erboven. De mediator zorgt ervoor dat partijen gelijke spreektijd krijgen en helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. Indien u een oplossing heeft kunnen bereiken, dan wordt deze door de mediator op papier gezet in een slot- of vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek).

Wie is de mediator?

Beide partijen kunnen een voorstel doen voor een mediator. Een mediator kan een juridische achtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Vaak worden voorstellen door de andere partij afgewezen, aangezien men elkaars mediator niet vertrouwt.

In de ideale situatie maken partijen gezamenlijk een keuze. Komen partijen er samen niet uit, dan kunnen zij een mediator ingeschreven bij Mediatorsfederatie Nederland (MfN) inschakelen. Deze mediator voldoet aan de normen die het MfN stelt met betrekking tot vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Partijen mogen ervan uitgaan dat deze mediator het geschil neutraal zal bekijken.

Wanneer is mediation mogelijk?

Mediation is mogelijk indien beide partijen bereid zijn om het geschil voor te leggen aan een mediator. Beide partijen moeten dus bereid zijn om buiten de rechterlijke procedure om te zoeken naar een oplossing voor het geschil. Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is.

Het proces van mediation begint indien beide partijen een overeenkomst hebben ondertekend, ook wel de mediationovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst bepaalt u de grenzen van het geschil en wat de spelregels zijn voor de mediation.

Wat kost mediation?

Iedere mediator stelt een eigen tarief vast, meestal is dat ongeveer €180 per uur (inclusief btw). Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken. Ook kunnen sommige mediators een instaptarief hanteren, wat geldt voor het eerste gesprek.

Voor de mediation spreekt u met de wederpartij af hoe de kosten van de mediation verdeeld zullen worden. dit kan middels een gelijke verdeling, maar onderling kan ook een andere verdeling worden afgesproken.

Belangrijk is dat de mediation kosten ook dienen te worden betaald indien de mediation niet slaagt.

Kan u de kosten van mediation niet betalen en valt u beneden een bepaalde inkomensgrens, dan kan u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het artikel ‘Gesubsidieerde rechtsbijstand: wanneer heb je er recht op?’, wat vorige maand op onze website is geplaatst.

Voordelen mediation

Een groot voordeel van mediation is dat een geschil sneller kan worden opgelost dan wanneer deze voor de rechter komt. Dit zal er dan ook voor zorgen dat de kosten verbonden aan mediation lager uitvallen dan bij een rechterlijke procedure.

Een ander groot voordeel is dat de oplossing die middels mediation wordt gevonden vaak beter aansluit bij de wensen van alle betrokken partijen. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Slaagt mediation niet?

Indien u via mediation geen oplossing voor het geschil kunt bereiken, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan ook voorkomen dat een deel van het geschil wel wordt opgelost via mediation en voor de overige onderdelen naar de rechter wordt gestapt.

Wat van belang is om te vermelden is dat er sprake is van geheimhouding van mediator. Alles wat ter tafel komt mag niet naar buiten komen, ook niet als de mediation niet slaagt.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over mediation, of twijfelt u of mediation in uw geval mogelijk / wenselijk is? Schroom dan niet om een afspraak in te plannen!

 

Bron: Raad voor Rechtsbijstand (Home » Over mediation & rechtsbijstand » Wat is mediation?)