GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.

Wat houdt het in?

Gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel bekend als toevoeging, houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand een gedeelte van de kosten van uw advocaat of mediator betaalt. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het soort hulp dat u vraagt, betaalt u hierbij een eigen bijdrage.

Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Bij de beoordeling of u recht heeft op gesubsidieerde bijstand wordt onder andere naar de hoogte van uw inkomen en vermogen gekeken. Ook de reden waarom u bijstand aanvraagt is relevant. Rechtsbijstand is er om mensen te helpen die deze financiële bijdrage écht nodig hebben.

U heeft geen recht op gesubsidieerde mediaton of rechtsbijstand als uw verzamelinkomen hoger is dan €27.300 (voor alleenstaanden) of €38.600 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind). Hierbij wordt twee jaar vóór het huidige jaar als peiljaar genomen. In 2019 wordt dus gekeken naar uw inkomen uit 2017 (het peiljaar).

Als u niet in aanmerking komt voor toevoeging, moet u de advocaat of mediator volledig zelf betalen.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Wanneer u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand wordt een groot deel van uw kosten vergoed, maar betaalt u wel een eigen bijdrage. Een vuistregel is: hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eigen bijdrage is.

De hoogte van de eigen bijdrage varieert van €199 tot €862 euro.

Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt onder meer gekeken naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Ook het soort bijstand dat u zoekt is relevant. Daarbij wordt twee jaar vóór het huidige jaar als peiljaar genomen. Deze voorwaarden kunnen van jaar tot jaar iets verschillen. De actuele voorwaarden en de hoogte van de eigen bijdrage kunt u nakijken op www.rechtsbijstand.nl.

Peiljaarverlegging

Wanneer u in het peiljaar niet voldeed aan de voorwaarden, maar uw situatie dusdanig is veranderd dat u in het huidige jaar wel recht zou hebben op gesubsidieerde bijstand, kan uw advocaat of mediator namens u een verzoek doen tot peiljaarverlegging. Peiljaarverlegging is mogelijk in drie situaties:

  • U kon in het peiljaar (2017) geen toevoeging krijgen door de hoogte van uw inkomen, maar in het huidige jaar (2019) voldoet u wel aan de inkomensgrens;
  • U kon in het peiljaar (2017) geen toevoeging krijgen door uw vermogen, maar in het huidige jaar (2019) zit u wel onder de vermogensgrens.
  • Uw inkomen is tussen het peiljaar (2017) en het huidige jaar (2019) meer dan 15% gedaald.

Hoe kom ik in contact met een advocaat of mediator?

Een aanvraag voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand doet u niet zelf. De mediator of advocaat zal namens u subsidie aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit wordt de toevoeging genoemd. Deze aanvraag wordt ingediend voordat uw zaak in behandeling wordt genomen. Niet iedere mediator of advocaat werkt met toevoegingen, vraag dit dus altijd vooraf na.

Adder onder het gras: griffierechten en proceskosten

Wanneer u een procedure bij een rechter start, moet u griffierechten betalen. Dit betaalt u aan de rechtbank. Deze griffiekosten vallen niet onder de rechtsbijstand en betaalt u dus zelf. Wel kunt u om een mindering vragen, uw advocaat of mediator kan u hiervoor voorzien van een aanvraagformulier.

De proceskosten zijn altijd voor uw rekening, ook hiervoor geldt geen gesubsidieerde rechtsbijstand en ook geen mindering in de kosten. Onder proceskosten vallen onder meer de kosten van de advocaat, getuigen en deurwaarders.

Als de rechter u in het gelijkstelt, betaalt de tegenpartij deze kosten. Als u echter geen gelijk krijgt, moet u de proceskosten zelf betalen. In dat geval kunt u ook veroordeeld worden in de kosten van de tegenpartij.

Conclusie

Of u aanspraak kunt maken op gesubsidieerde bijstand, kunt u op www.rechtsbijstand.nl aan de hand van de actuele normen beoordelen. Daarbij kunt u aan de hand van uw inkomen en vermogen tevens uw eigen bijdragen bepalen. Komt u inderdaad in aanmerking, kunt u op zoek naar een geschikte advocaat of mediator. Vraag vooraf of deze op basis van toevoeging werkt! Uw gevonden advocaat of mediator zal het subsidieverzoek voor u in orde maken en de vervolgstappen met u bespreken.

 

Heeft u vragen over de gesubsidieerde rechtsbijstand of wilt u hoe u in aanmerking komt? Wij helpen u graag!