GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

 Vrijdag 14 september 2018
14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

Maandag 17 september 2018
18.30 uur - 20.00 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

Vrijdag 21 september 2018
14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

Maandag 24 september 2018
18.30 uur - 20.00 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

Vrijdag 28 september 2018
14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

Maandag 1 oktober 2018
18.30 uur - 20.00 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

Vrijdag 5 oktober 2018
14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: 't Voorzieningenhart Op de Heuvel, Ericastraat 39 te Groesbeek.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal


Sinds begin dit jaar heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies.

 

 

Iedere werkgever is verplicht aan te zeggen. En dit wel een maand voorafgaand schriftelijk. Dit betekent dat uw werkgever minimaal een maand voorafgaand aan het aflopen van het contract moet laten weten aan u of het contract wel of niet wordt voortgezet. Doet uw werkgever dit niet dan is hij/zij aan u een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode waarin de werkgever te laat is met de brief.

Let op:

- De verplichte aanzegging geldt niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of een vervangen zieke of zwangere werknemer terugkeert.

- Als werkgever uw verzoek tot betaling van de vergoeding niet inwilligt, kunt u via een verzoekschrift (in te dienen bij de kantonrechter) de vergoeding opeisen. Dat verzoekschrift dient binnen uiterlijk 2 maanden na einddatum van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend te zijn.

- Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Mondeling voldoet dus in ieder geval niet.

- Aanzeggingsverplichting geldt alleen voor de werkgever, niet voor de werknemer. De rechtswinkel kan bij het bovenstaande helpen.