GRATIS JURIDISCH ADVIES

Welkom op de website van de Rechtswinkel Berg en Dal. Wij geven op vrijwillige basis en geheel kosteloos juridisch advies. Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, het RIVM en het ministerie van VWS hebben wij besloten om in ieder geval  t/m 1 juni geen spreekuur meer te draaien. Dit alles om de verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Wij zullen u waar mogelijk via de mail van advies voorzien. Op die manier kunnen we de inwoners van Berg en Dal toch juridisch bij blijven staan ook in deze moeilijke tijd.

 

Hier vindt u meer data.


Op dit moment werken wij alleen op afspraak.

Welkom bij Rechtswinkel Berg en Dal,

Sinds begin 2017 heeft ook gemeente Berg en Dal haar eigen rechtswinkel. U kunt bij ons terecht voor kosteloos juridisch advies. Denk hierbij ook aan hulp bij belastingaangifte of zelfs aan het verduidelijken van een lastige brief!
Wij werken momenteel alleen op afspraak. Bovenin onder de optie 'spreekuren' vindt u een intakeformulier.

Iedere werkgever is verplicht aan te zeggen. En dit wel een maand voorafgaand schriftelijk. Dit betekent dat uw werkgever minimaal een maand voorafgaand aan het aflopen van het contract moet laten weten aan u of het contract wel of niet wordt voortgezet. Doet uw werkgever dit niet dan is hij/zij aan u een vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon over de periode waarin de werkgever te laat is met de brief.

Let op:

- De verplichte aanzegging geldt niet voor tijdelijke contracten waarin geen kalenderdatum als einddatum is genoemd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een contract dat eindigt als een project is afgelopen of een vervangen zieke of zwangere werknemer terugkeert.

- Als werkgever uw verzoek tot betaling van de vergoeding niet inwilligt, kunt u via een verzoekschrift (in te dienen bij de kantonrechter) de vergoeding opeisen. Dat verzoekschrift dient binnen uiterlijk 2 maanden na einddatum van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ingediend te zijn.

- Het aanzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Mondeling voldoet dus in ieder geval niet.

- Aanzeggingsverplichting geldt alleen voor de werkgever, niet voor de werknemer. De rechtswinkel kan bij het bovenstaande helpen.